Tjonebakken > Gransherad museumslag > Gransherad historielag

Tjonebakken
Hølje Høljesson (1850-1920) fikk i 1906 feste på plassen Tjonebakken av Gransherad prestegard. 
Han bygde der og flytta dit med familien sin, kona Bergit (1863-1944) og barna Olav, Hølje og Torbjørg. På Tjonebakken ble jorda dyrka og dem hadde noen få husdyr blant annet geiter, alt til eget forbruk.

Alle tre søskena Bakken hadde kunstneriske evner.
Olav (1887-1929) var en svært god til å tegne, dreiv med portrettfotografering og «spikka» en mengde flotte trefigurer.
Hølje (1894-1963) dreiv som skomaker, slik som faren hadde gjort, men også figurskjæring og rosemaling.
Torbjørg (1896-1986) dreiv med strikking for salg og sydde og montere bunader for folk i bygda.
På Tjonebakken er det mange gjenstander, malerier, tegninger, fotografier og skrifter etter familien Bakken.

Avholdsbevegelsen var svært viktig for familien som sto i spissen for stifting av Gransherad avholdslag og drifta laget i mange år. Avholdshuset blei et samlingsted for ungdommen i bygda. Her var det utstrakt teatervirksomhet og andre kulturaktiviteter.
Det fins en del skrifter og bilder etter denne bevegelsen.
Ingen av søskena Bakken var gift eller hadde direkte etterkommere. Torbjørg var den siste av tre som budde på Tjonebakken.


Gransherad museumslag

I 1977 ble plassen Tjonebakken med alt innbo testamentert til Gransherad museumslag som fikk i oppdrag å lage et museum for å ta vare på Tjonebakken og gjenstandene i huset.
Den gangen var det Kjetil Hesledalen som ledet Museumslaget. Det meste blei registret og katalogisert, men huset forfalt. Etter hvert var huset blitt i så dårlig forfatning at gjenstandene måtte flyttes ut, og lagres andre steder i bygda, for ikke å bli ødelagt.


Gransherad historielag
I 2001 endra Gransherad museumslag navnet til Gransherad historielag.
Da var huset på Tjonebakken i utgangspunktet helt falleferdig og burde rives ifølge erfarne snekkere.
Styret og medlemmer i Gransherad historielag ville gjerne redde huset og føre gjenstandene tilbake.
Det blei satt i gang en storoffensiv for å gjennomføre dette.
Midler blei søkt fra stat, kommune og lokalbanken. Folk i bygda tro til og var med på dugnad. Huset blei fullstendig renovert, samtidig var målet å få noen rom i huset tilbake til sitt opprinnelige utseende.

Gransherad historielag har brukt mange år på å restaurere huset på Tjonebakken. Alt arbeide har blitt gjennomført på dugnad og i dag framstår huset i god stand og gjenstandene er ført tilbake og utstilt.
Det gamle falleferdige uthuset på plassen er erstattet med et flerbruks-hus med en møteromsdel og en del for oppbevaring av ved, hageredskap m.m. Møterommet brukes til styremøter, formidling av lokalhistorie og andre aktiviteter.
Arven etter familien Bakken lever videre og blir tatt vare på som et kulturminne.